آخرین رتبه قبولی کاردرمانی

0
56

 

 

یکی از توصیه های کارشناسان مزکز مشاوره انتخاب رشته کنکور اکسینا این است که قبل از اقدام به انتخاب رشته کنکور سراسری از رتبه قبولی داوطلبان کنکور سال های گذشته مطلع شده و با در نظر گرفتن آن اقدام به انتخاب رشته نمایید. البته تنها توجه به این نکته در انتخاب رشته کنکور موثر نمی باشد. چرا که ممکن است تراز و رتبه قبولی هر رشته نسبت به سال گذشته با تغییراتی مواجه گردد. با این حال توجه و در نظر گرفتن آخرین رتبه قبولی کاردرمانی دانشگاه های دولتی و پردیس خودگردان کمک شایانی به انتخاب رشته منطقی تر داوطلبان خواهد کرد. از این رو تیم اکسینا بر آن شد تا با جمع آوری رتبه قبولی کاردرمانی دانشگاه های دولتی و پردیس خودگردان سال ۹۷ گام کوچکی در راستای موفقیت هر چه بیشتر داوطلبان در انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ بردارد.

 

رتبه قبولی کاردرمانی در سال ۹۷

رتبه کشوری رتبه در سهمیه نوع سهمیه جنسیت دوره رشته/دانشگاه
۶۲۳۶ ۳۰۵۹ منطقه ۲ خانم روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی اراک
۷۴۳۹ ۳۶۴۷ منطقه ۲ آقا روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی شیراز
۸۵۷۲ ۴۱۵۰ منطقه ۲ آقا روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی شهید بهشتی
۸۹۸۵ ۴۳۵۱ منطقه ۲ آقا روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی ایران
۹۱۶۲ ۴۴۲۹ منطقه ۲ آقا روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی ایران
۹۲۴۵ ۴۴۶۷ منطقه ۲ خانم روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی اصفهان
۹۶۱۱ ۴۶۳۴ منطقه ۲ آقا روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۰۰۶۳ ۳۰۴۷ منطقه ۱ خانم روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی شیراز
۱۰۲۱۵ ۴۹۱۲ منطقه ۲ خانم روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی ایران
۱۰۶۳۲ ۳۲۰۷ منطقه ۱ خانم روزانه کاردرمانی/دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
۱۱۱۱۰ ۲۴۳۹ منطقه ۳ خانم روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی ایران
۱۱۴۹۱ ۵۵۲۵ منطقه ۲ خانم پردیس خودگردان کاردرمانی/علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۱۴۴۹ ۳۴۲۴ منطقه ۱ خانم روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی اصفهان
۱۱۸۴۲ ۵۶۹۶ منطقه ۲ آقا روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی شیراز
۱۱۹۸۷ ۲۶۳۹ منطقه ۳ آقا روزانه کاردرمانی/دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
۱۲۰۷۲ ۳۶۰۸ منطقه ۱ خانم پردیس خودگردان کاردرمانی/علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۲۲۲۰ ۲۷۰۱ منطقه ۳ آقا روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۲۹۰۴ ۲۸۸۹ منطقه ۳ آقا روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی تبریز
۱۳۴۱۴ ۶۴۰۸ منطقه ۲ خانم روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی سمنان
۱۳۴۴۸ ۳۰۳۴ منطقه ۳ خانم روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی شیراز
۱۳۵۷۰ ۴۰۱۱ منطقه ۱ خانم روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی تبریز
۱۳۹۶۲ ۶۶۴۵ منطقه ۲ آقا روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۱۴۲۶۶ ۶۷۸۳ منطقه ۲ آقا روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی اراک
۱۴۲۸۵ ۳۲۶۵ منطقه ۳ خانم روزانه کاردرمانی/دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
۱۴۴۸۹ ۴۲۷۶ منطقه ۱ آقا روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی سمنان
۱۴۷۰۱ ۳۳۹۴ منطقه ۳ خانم روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی اصفهان
۱۵۵۴۳ ۳۶۳۳ منطقه ۳ خانم روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی اصفهان
۱۵۶۲۵ ۳۶۵۳ منطقه ۳ خانم روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی همدان
۱۵۷۸۸ ۷۴۷۴ منطقه ۲ خانم روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی همدان
۱۶۰۸۰ ۳۷۸۳ منطقه ۳ آقا روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۱۶۵۷۹ ۴۸۴۴ منطقه ۱ خانم روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی سمنان
۱۷۷۸۱ ۴۲۴۰ منطقه ۳ خانم روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی همدان
۱۸۰۴۶ ۵۲۳۹ منطقه ۱ آقا روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی اراک
۱۹۰۰۹ ۵۵۱۷ منطقه ۱ خانم روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی زنجان
۱۹۸۶۵ ۴۸۰۳ منطقه ۳ آقا روزانه کاردرمانی/علوم پزشکی زنجان
۲۳۹۱۶ ۱۱۱۱۴ منطقه ۲ خانم پردیس خودگردان کاردرمانی/علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۲۴۴۸۸ ۶۹۹۹ منطقه ۱ آقا پردیس خودگردان کاردرمانی/علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 

جهت مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ با مرکز مشاوره تحصیلی کنکور اکسینا تماس بگیرید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید