لیست رشته های کارشناسی ارشد سراسری

0
27

داوطلبان بسیاری پس از اخذ مدرک کارشناسی علاقمند به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد هستند. این داوطلبان قبل از اقدام به ثبت نام بایستی از شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مطلع گردند. در مقاله ای تحت عنوان شرایط ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ به طور مفصل به شرایط ثبت نام پرداخته ایم. یکی از شرایط مهم ثبت نام رعایت تجانس رشته انتخابی با مدرک دوره کارشناسی است. البته تمامی رشته های نیاز به رعایت تجانس ندارند و داوطلبان بدون توجه به مدرک کارشناسی خود می توانند در آزمون هر یک از رشته های کارشناسی ارشد ثبت نام و شرکت نمایند.داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ هنگام ثبت نام مجاز به انتخاب دو کد رشته امتحانی می باشند. کد رشته اصلی و شناور که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت. ضمنا لازم به ذکر است که رشته های کارشناسی ارشد به شش گروه علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و هنر تقسیم می شود که در ادامه این مطلب لیست کامل رشته های کارشناسی ارشد سراسری و آزاد ۹۹ را قرار داده ایم.

لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد یکسان می باشد.

لیست رشته های کارشناسی ارشد سراسری ۹۹
همانطور که گفته شد رشته های کارشناسی ارشد به دو دسته اصلی و شناور تقسیم می شوند و داوطلبان می توانند در دو آزمون (یک رشته اصلی و یک شناور) ثبت نام و شرکت نمایند. ضمنا لازم به توضیح است که در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد ۹۹ تمامی گرایش های یک رشته در یک مجموعه قرار داده شده اند. قرار گرفتن گرایش های مختلف در یک مجموعه بدان معناست که داوطلبان با انتخاب یک مجموعه امتحانی می توانند هنگام انتخاب رشته، شانس خود را در تمامی رشته محل های متناسب با آن مجموعه امتحانی بیازمایند.

لیست رشته های گروه علوم پایه
مجموعه علوم زمین
رشته گرایش
علوم زمین پترولوژی
زمین شناسی
زمین ساخت (تکتونیک)
آب زمین شناسی
چینه نگاری و زمین شناسی
رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
زمین شناسی نفت
زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی زیست محیطی
زمین شیمی
سنجش از دور زمین شناختی
دکتری پیوسته علوم زمین زمین ساخت (تکتونیک)
مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
رشته گرایش
ژئوفیزیک لرزه شناسی
زلزله شناسی
ژئو مغناطیس
گرانی سنجی
ژئو الکتریک
هواشناسی –
دکتری پیوسته ژئوفیزیک زلزله شناسی
مجموعه شیمی
رشته گرایش
شیمی شیمی فیزیک
شیمی آلی
شیمی معدنی
شیمی تجزیه
شیمی کاربردی
شیمی پلیمر
شیمی دارویی
شیمی کاتالیست
شیمی دریا
شیمی و فناوری اسانس
شیمی پیشرانه
فیتوشیمی –
نانوشیمی –
آموزش شیمی –
دکتری پیوسته شیمی شیمی فیزیک
شیمی آلی
شیمی معدنی
شیمی تجزیه
مجموعه فیزیک
رشته گرایش
فیزیک فیزیک ماده چگال
فیزیک پلاسما
فیزیک هسته ای
ذرات بنیادی و نظریه میدانها
نجوم و اخترفیزیک
فیزیک آماری و سامانه های پیچیده
گرانش و کیهان شناسی
اپتیک و لیزر
مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها
گداخت هسته ای
راکتور
پرتوپزشکی
فیزیک بهداشت
فناوری پلاسما –
مهندسی سیستم های انرژی تکنولوژی انرژی
انرژی و محیط زیست
سیستمهای انرژی
نانو فیزیک –
آموزش فیزیک –
دکتری پیوسته فیزیک فیزیک ماده چگال
نجوم و اخترفیزیک
اپتیک و لیزر
مجموعه فوتونیک
رشته گرایش
فوتونیک –
الکترواپتیک اپتوالکترونیک
لیزر
مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی
رشته گرایش
زیست شناسی سلولی و مولکولی –
ژنتیک –
میکروبیولوژی میکروبه ای بیماری زا
صنعتی
بیوسیستماتیک و بوم شناسی
محیطی
بیوشیمی –
بیوفیزیک –
زیست فناوری میکروبی
مولکولی
دریا
زیست محیط و صنعت
ریززیست فناوری –
آموزش زیست شناسی –
نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) –
دکتری پیوسته بیوشیمی –
دکتری پیوسته بیوفیزیک –
اخلاق زیستی –
مجموعه آمار
رشته گرایش
آمار ریاضی –
بیم سنجی –
آمار اجتماعی و اقتصادی –
آمار رسمی –
مجموعه ریاضی
رشته گرایش
ریاضی محض –
جبر
آنالیز
هندسه (توپولوژی)
گراف و ترکیبات
منطق ریاضی
تصادفی ریاضیات
ریاضی کاربردی –
عددی آنالیز
بهینه سازی
معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی
ریاضی مالی
رمز و کد
علوم داده
ریاضیات زیستی
آموزش ریاضی –
محاسبات نرم ساختارهای جبر منطقی
دکتری پیوسته ریاضی جبر
آنالیز
هندسه (توپولوژی)
بیوانفورماتیک –
مجموعه علوم کامپیوتر
رشته
گرایش
علوم کامپیوتر –
محاسبات علمی
الگوریتم و نظریه محاسبه
نظریه سیستم ها
محاسبات نرم و هوش مصنوعی
منطق و روش های صوری
داده کاوی
علوم تصمیم و دانش
بیوانفورماتیک –
دکتری پیوسته علوم کامپیوتر –
مجموعه زیست شناسی گیاهی
رشته گرایش
زیست شناسی گیاهی فیزیولوژی
سیستماتیک و بوم شناسی
سلولی و تکوینی
مجموعه زیست شناسی جانوری
رشته گرایش
زیست شناسی جانوری فیزیولوژی
بیوسیستماتیک
سلولی و تکوینی
مجموعه علوم محیط زیست
رشته گرایش
محیط زیست دریا –
علوم محیط زیست –
مجموعه زیست شناسی دریا
رشته گرایش
زیست شناسی دریا جانوران دریا
بوم شناسی دریا
آلودگی دریا
گیاهان دریا
مجموعه اقیانوس شناسی فیزیکی
رشته گرایش
اقیانوس شناسی فیزیکی –
دینامیک اقیانوسی
مجموعه تاریخ و فلسفه علم
رشته گرایش
فلسفه علم –
تاریخ علم ریاضی در جهان اسلام
طب و داروسازی در جهان اسلام
علوم شناختی
رشته گرایش
علوم شناختی ذهن، مغز و تربیت
روانشناسی شناختی
توانبخشی شناختی
مجموعه علوم اطلاعاتی
رشته گرایش
بیوتروریسم –
علوم جرم شناسی امنیتی –
لیست رشته های گروه علوم انسانی
مجموعه زبان و ادبیات فارسی
رشته گرایش
زبان و ادبیات فارسی –
ادبیات کودک و نوجوان
ادبیات پایداری
ادبیات تطبیقی
دبیات عامه
آموزش زبان فارسی
ادبیات روایی
ویرایش و نگارش
نظریه و نقد ادبی
ادبیات معاصر
مجموعه علوم جغرافیایی
رشته گرایش
آب و هواشناسی سینوپتیک
تغییر اقلیم
آب و هواشناسی محیطی
ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی نظری
ژئومورفولوژی و آمایش محیط
جغرافیا و برنامه ریزی شهری آمایش شهری
محیط زیست شهری
برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
کاربری اراضی و ممیزی املاک
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه اقتصاد روستایی
برنامه ریزی کالبدی – فضایی
مدیریت توسعه پایدار روستایی
برنامه ریزی آمایش سرزمین –
مخاطرات محیطی –
جغرافیای سیاسی –
جغرافیا و دفاع مقدس –
طبیعت گردی –
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری –
جغرافیای نظامی –
مجموعه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
رشته گرایش
مجموعه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی سیستم اطلاعات جغرافیایی
سنجش از دور
مطالعات دفاعی
مجموعه زبان عربی
رشته گرایش
ادبیات عربی –
مترجمی زبان عربی –
آموزش زبان عربی –
مجموعه علوم اقتصادی
رشته گرایش
علوم اقتصادی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
اقتصاد انرژی
بانکداری اسلامی
اقتصاد و تجارت الکترونیک
اقتصاد اسلامی
اقتصاد نظری
اقتصاد شهری
افتصاد فرهنگ و هنر
اقتصاد محیط زیست
اقتصاد مالی اسلامی
اقتصاد آموزش
اقتصاد نفت و گاز تجارت نفت و گاز
نهادها و سیاستهای بینالملل در نفت و گاز
حقوق تجاری و قراردادهای بین المللی نفت و گاز
مدیریت مالی نفت و گاز
مجموعه علوم ورزشی
رشته گرایش
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
فیزیولوژی ورزشی کاربردی
فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
تغذیه ورزش
بیومکانیک ورزشی –
رفتار حرکتی رشد حرکتی
یادگیری و کنترل حرکتی
آموزش تربیت بدنی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی حرکات اصلاحی
امدادگر ورزشی
تربیت بدنی ویژه
مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
مدیریت رسانه های ورزشی
مدیریت رویدادهای ورزشی
روانشناسی ورزشی –
تاریخ
رشته

گرایش
تاریــخ تاریخ ایران باستان
تاریخ ایران اسلامی
تاریخ اسلام
تاریخ عمومی جهان
مطالعات خلیج فارس
اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی
مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
تاریخ انقلاب اسلامی
تاریخ تشیع
مطالعات تاریخ تشیع
مجموعه علوم اجتماعی
رشته گرایش
مردم شناسی –
جمعیت شناسی –
جامعه شناسی –
برنامه ریزی رفاه اجتماعی –
جامعه شناسی انقلاب اسلامی –
مطالعات فرهنگی –
مطالعات جوانان –
مدیریت راهبردی فرهنگ –
برنامه ریزی توسعه منطقه ای –
برنامه ریزی گردشگری –
دانش اجتماعی مسلمین –
فلسفه علوم اجتماعی –
گردشگری مذهبی –
مطالعات اوقات فراغت مدیریت
برنامه ریزی فضایی
فرهنگ و تمدن
پژوهش علوم اجتماعی –
جامعه شناسی ورزشی –
توسعه محلی شهری
روستایی
زبان های باستانی ایران
رشته گرایش
زبان های باستانی ایران –
مجموعه زبان شناسی
رشته گرایش
زبان شناسی همگانی –
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان –
زبان شناسی رایانشی –
واژه گزینی و اصطلاح شناسی –
مجموعه الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
رشته گرایش
علوم قرآن و حدیث –
علوم قرآن –
علوم حدیث اقتصاد اسلامی
تفسیر اثری
نهج البلاغه
کلام و عقاید
اخلاق
عرفان اسلامی
نهج البلاغه اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی
اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی
اصول الدین و معارف علوی
تفسیر و علوم قرآن –
علوم و فنون قرائات –
علوم قرآنی اعجاز
مستشرقان
ادبی
مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق
رشته گرایش
فقه و مبانی حقوق اسلامی –
فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی –
فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی –
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی –
مذاهب فقهی –
فقه سیاسی –
فقه و حقوق خانواده –
فقه و حقوق جزا –
فقه وحقوق خصوصی –
مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام
رشته گرایش
فلسفه و کلام اسلامی –
کلام تطبیقی –
عرفان اسلامی –
مذاهب اسلامی –
شناخت اندیشه های امام خمینی (ره) –
شیعه شناسی کلام
تاریخ
جامعه شناسی
فرق تشیع –
فلسفه و حکمت اسلامی –
کلام اسلامی –
کلام امامیه –
کلام شیعه –
منطق فهم دین –
امام شناسی و معارف ائمه –
فلسفة دین –
مجموعه الهیات و معارف اسلامی – ادیان
رشته گرایش
ادیان و عرفان –
تاریخ و تمدن ملل اسلامی –
عرفان اسلامی –
ادیان ابراهیمی –
ادیان غیرابراهیمی –
تصوف و عرفان اسلامی –
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی –
عرفان تطبیقی –
مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن)
رشته گرایش
فقه شافعی –
فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی –
فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی –
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی –
مجموعه فلسفه
رشته گرایش
فلسفه –
تطبیقی
منطق –
اخلاق فلسفه اخلاق
اخلاق کاربردی
اخلاق اسلامی
فلسفه هنر –

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید