منابع کنکور تجربی

0
102
بسیاری از داوطلبان کنکور تجربی ۹۹ از تابستان ۹۸ مطالعه خود را آغاز کرده اند. از آن جا که کنکور ۹۹ آخرین سالی خواهد بود که همچون کنکور سال ۱۳۹۸ دو دسته سوال برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم طرح خواهد شد، داوطلبان کنکور نظام جدید و قدیم بسیاری از ابتدای آغاز به مطالعه خود، طی تماس با کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی اکسینا پیگیر منابع کنکور تجربی ۹۹ هستند. از این رو تیم تحریریه اکسینا بر آن شد تا با اختصاص این مطلب به منابع کنکور سراسری تجربی ۹۹ علاوه بر معرفی منابع اعلام شده از سوی سازمان سنجش برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم ۹۹، منابع کمک درسی معرفی شده توسط مشاوران مرکز اکسینا را نیز در اختیار داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم کنکور سراسری ۹۹ قرار دهند. بنابراین مطالعه این مطلب به تمامی داوطلبان کنکور تجربی ۹۹ پیشنهاد می گردد.
کدستان
داوطلبان کنکور نظام قدیم و نظام جدید همزمان باهم در یک آزمون شرکت خواهند کرد و تنها تفاوت آن در قسمت های غیر مشابه کتاب درسی خواهد بود.

منابع کنکور تجربی ۹۹ نظام قدیم

منابع دروس عمومی کنکور تجربی ۹۹ – نظام قدیم

نام کتاب  پایه تدریس کد کتاب  سال چاپ
ادبیات فارسی ادبیات فارسی ۲/دوم متوسطه ۱٫۲۲ ۹۵ – ۹۴
ادبیات فارسی۳/سوم متوسطه ۱٫۲۴۹ ۹۶ – ۹۵
زبان و ادبیات فارسی عمومی/پیش دانشگاهی ۱٫۲۸۳ ۹۷ – ۹۶
زبان فارسی زبان فارسی ۳/سوم متوسطه ۳٫۲۴۹ ۹۶ – ۹۵
معارف اسلامی معارف اسلامی ۲/دوم متوسطه ۲۲۲ ۹۵ – ۹۴
معارف اسلامی ۳/سوم متوسطه ۲۵۱ ۹۶ – ۹۵
معارف اسلامی/پیش دانشگاهی ۱٫۲۸۵ ۹۷ – ۹۶
انگلیسی انگلیسی ۳/سوم متوسطه ۱٫۲۵۲ ۹۶ – ۹۵
زبان انگلیسی ۱ و ۲ زبان انگلیسی ۱ و ۲/پیش دانشگاهی ۱٫۲۸۴ ۹۷ – ۹۶
عربی

عربی ۲/دوم متوسطه ۱٫۲۲۴ ۹۵ – ۹۴
عربی ۳/سوم متوسطه ۲٫۲۲۴ ۹۶ – ۹۵

منابع دروس اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ – نظام قدیم

نام کتاب  پایه تدریس کد کتاب  سال چاپ
زیست شناسی زیست شناسی و آزمایشگاه ۱/دوم متوسطه ۱٫۲۳۱ ۹۵ – ۹۴
زیست شناسی و آزمایشگاه ۱/سوم متوسطه ۱٫۲۶۱ ۹۶ – ۹۵
زیست شناسی/پیش دانشگاهی ۲٫۲۹ ۹۷ – ۹۶
زمین شناسی زمین شناسی/سوم متوسطه ۱٫۲۶۲ ۹۶ – ۹۵
علوم زمین/پیش دانشگاهی ۱٫۲۹۱ ۹۷ – ۹۶
شیمی

شیمی ۲ و آزمایشگاه/دوم متوسطه ۱٫۲۲۷ ۹۵ – ۹۴
شیمی ۳ و آزمایشگاه/سوم متوسطه ۱٫۲۵۷ ۹۶ – ۹۵
شیمی/پیش دانشگاهی ۱٫۲۸۹ ۹۷ – ۹۶
فیزیک


فیزیک ۱ و آزمایشگاه/دوم متوسطه ۲٫۲۰۶ ۹۵ – ۹۴
فیزیک ۲ و آزمایشگاه/سوم متوسطه ۲٫۲۲۶ ۹۶ – ۹۵
فیزیک/پیش دانشگاهی ۳٫۲۵۶ ۹۷ – ۹۶
ریاضیات


ریاضیات ۲ ۲٫۲۳۴ ۹۵ – ۹۴
ریاضیات ۳ ۳٫۲۵۸ ۹۶ – ۹۵
ریاضیات عمومی ۱ و ۲ ۱٫۲۹۲ ۹۷ – ۹۶
آمار و مدل سازی ۵٫۲۵۸ ۹۶ – ۹۵
هندسه هندسه ۱/دوم متوسطه ۲٫۲۳۳ ۹۴ – ۹۵

منابع کنکور تجربی ۹۹ نظام جدید

منابع دروس عمومی کنکور تجربی ۹۹ – نظام جدید

نام کتاب  پایه تدریس کد کتاب سال چاپ
 زبان و ادبیات فارسی فارسی (۱)/پایه دهم ۱۱۰۲۰۱ ۹۶
فارسی (۲)/پایه یازدهم ۱۱۱۲۰۱ ۹۷
فارسی (۳)/پایه دوازدهم ۱۱۲۲۰۱ ۹۸
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی (۱)/پایه دهم ۱۱۰۲۰۴ ۹۶
دین و زندگی (۲)/پایه یازدهم ۱۱۱۲۰۴ ۹۷
دین و زندگی (۳)/پایه دوازدهم ۱۱۲۲۰۴ ۹۸
زبان انگلیسی انگلیسی (۱)/پایه دهم ۱۱۰۲۳۰ ۹۶
انگلیسی (۲)/پایه یازدهم ۱۱۱۲۳۰ ۹۷
انگلیسی (۱)/پایه دوازدهم ۱۱۲۲۳۰ ۹۸
عربی عربی، زبان قرآن (۱)/پایه دهم ۱۱۰۲۰۶ ۹۶
عربی، زبان قرآن (۲)/پایه یازدهم ۱۱۱۲۰۶ ۹۷
عربی، زبان قرآن (۱)/پایه دوازدهم ۱۱۲۲۰۶ ۹۸

منابع دروس اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ – نظام جدید

نام کتاب  پایه تدریس کد کتاب سال چاپ
زیست شناسی زیست­ شناسی (۱)/پایه دهم ۱۱۰۲۱۶ ۹۶
زیست­ شناسی (۲)/پایه یازدهم ۱۱۱۲۱۶ ۹۷
زیست­ شناسی (۳)/پایه دوازدهم ۱۱۲۲۱۶ ۹۸
زمین شناسی زمین شناسی/پایه یازدهم ۱۱۱۲۳۷ ۹۷
شیمی شیمی (۱)/پایه دهم ۱۱۰۲۱۰ ۹۶
شیمی (۱)/پایه یازددهم ۱۱۱۲۱۰ ۹۷
شیمی (۱)/پایه دوازدهم ۱۱۲۲۱۰ ۹۸
ریاضیات ریاضی (۱)/پایه دهم ۱۱۰۲۱۱ ۹۶
ریاضی (۲)/پایه یازدهم ۱۱۱۲۱۱ ۹۷
ریاضی (۳)/پایه دوازدهم ۱۱۲۲۱۱ ۹۸
فیزیک فیزیک(۱)/پایه دهم ۱۱۰۲۱۴ ۹۶
فیزیک(۲)/پایه یازدهم ۱۱۱۲۴۴ ۹۷
فیزیک(۳)/پایه دوازدهم ۱۱۲۲۴۴ ۹۸

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید